22 WRZ / Siatkówka

Skra najlepsza w memoriale Gołasia