24 STY / Inne

Awans Jaśkowiec. Kowalczyk "odpuściła"