15 STY / Inne

ME i PŚ w bobslejach: komplet zwycięstw Niemców