25 STY / Boks

Szpilka: Wawrzyk świadomie niczego nie wziął!