15 LIP / Inne

ME w kajakarstwie: złoty medal kanadyjkarzy