22 LIP / Inne

ME w pięcioboju nowoczesnym: zwycięstwo Prokopienko, Polki daleko