28 LIP / Boks

Definitywny koniec? Fury obraził się na... rodzinę