07 WRZ / Boks

Haye marzy o Joshule. "Przed końcem roku chcę walczyć"