12 LIS / Koszykówka

600 razy Dylewicza. "Głowa powie, kiedy skończyć"