11 GRU / Inne

Czteroletnia dyskwalifikacja Zielińskiego utrzymana w mocy