05 STY / Boks

W narożniku Gołoty. Boks, "Masa" i ciosy poniżej pasa