24 GRU / Motorowe

Małysz: Dakar oddalił się, ale pozostał w marzeniach