15 STY / Skoki

Ziobro odpowiedział Małyszowi. "Niech pan nie straszy..."