22 LUT / Biblioteka

"Bayern. Globalny superklub" – recenzja