24 LUT / Inne

PP we florecie: zwycięstwa Chrzanowskiej i Rządkowskiego