02 MAR / Inne

Bieg Wazów: Kowalczyk zrezygnowała ze startu