12 KWI / Koszykówka

Kontrakt przed play-off. Lawson wraca do NBA