26 MAJ / Boks

"Tak Noras, tak!". Sulęcki jak w transie podczas walki kolegi