10 CZE / Siatkówka

Zatorski: musimy się cieszyć z tego, co jest