04 LIP

Powtórka z przepisów i... lekcja geometrii