07 LIP

Szczęsny: Czerczesow zasłużył na cały Kazań i pół Wołgogradu