29 LIP / Inne

Tyson: nie wolno nam nigdy zapomnieć o Powstaniu Warszawskim