16 SIE / Siatkówka

WT w siatkówce plażowej: Polacy bliscy awansu z grup