04 WRZ / Boks

"Miks braci Kliczko z Chorwacji". Realne zagrożenie dla Joshuy i Wildera