14 WRZ / Siatkówka

Kubiak: wierzę, że mamy jeszcze do rozegrania dziesięć meczów