14 WRZ / Koszykówka

Andrzej Pluta: Polska bez indywidualności, ale...