20 WRZ / Siatkówka

Heynen: obym nie stracił głowy jak Władysław Warneńczyk