20 WRZ / Inne

Agnieszka Kobus-Zawojska: pływamy lepiej, gdy mamy nóż na gardle