24 WRZ / Siatkówka

MŚ: Zatorski bryluje, rozgrywający daleko. Statystyki po drugiej fazie