24 WRZ / Siatkówka

MŚ: Polacy poznali rywali w trzeciej fazie