13 LIS / Boks

Promotor Szpilka. Załatwi sobie kolejną walkę?