15 LIS / Skoki

Walter Hofer rozstanie się z PŚ. "Jeszcze trochę"