09 GRU / Boks

Wasilij Łomaczenko zunifikował pasy