10 GRU / Inne

Witold Bańka podsumował pracę Ministerstwa Sportu i Turystyki w ostatnich trzech latach