11 STY / Piłka nożna

Żurawski, Kosowski, Głowacki... Jak się kończyły powroty do Wisły?