21 STY / Inne

Igrzyska Europejskie w Polsce? Katowice zgłosiły chęć organizacji