31 STY / Piłka nożna

Śladem Krzysztofa Piątka. Kolejny Polak w Genoa CFC