08 LUT / Koszykówka

Karol Gruszecki: dług Stelmetu to sprawa zamknięta