Sylwia Bogacka: zrealizowałam plan trenera

Sylwia Bogacka zajęła 23. miejsce w eliminacjach strzelania z karabinu małokalibrowego trzy postawy 50 m i nie zakwalifikowała się do finału konkurencji.