26 WRZ / Siatkówka

Witold Roman: nie spotkamy się z tak słabą Serbią, jak poprzednio