11 STY / Inne

ME w łyżwiarstwie szybkim: Michalski siódmy po pierwszym dniu