21 STY / Boks

Paweł Gasser, prawa ręka Fiodora Łapina: wojownik zawsze będzie walczył