11 KWI / Inne

ME w podnoszeniu ciężarów: piąte miejsce Adamusa