13 KWI / Inne

ME w ciężarach: triumf Tałachadze na zakończenie w Batumi