Program krótki solistów - 09.02.2018 02:01
Nazwa Wynik
1 Japonia 10pkt
2 Israel 9pkt
3 Kanada 8pkt
4 USA 7pkt
5 Włochy 6pkt
6 South Korea 5pkt
7 Chiny 4pkt
8 OAR 3pkt
9 Niemcy 2pkt
10 Francja 1pkt