Program dowolny solistów Mężczyźni - 12.02.2018 02:01
Nazwa Wynik
1 Kanada 55pkt
2 OAR 48pkt
3 USA 44pkt
4 Włochy 42pkt
5 Japonia 38pkt
6 Chiny
7 Niemcy
8 Israel
9 South Korea
10 Francja