Program dowolny solistek Kobiety - 12.02.2018 03:11
Nazwa Wynik
1 Kanada 63pkt
2 OAR 58pkt
3 USA 53pkt
4 Włochy 49pkt
5 Japonia 44pkt
6 Chiny
7 Niemcy
8 Israel
9 South Korea
10 Francja