09 STY / Inne

Plebiscyt "PS" i TVP: triumf Roberta Lewandowskiego!