10 LUT / Boks

Zimnoch: czuję się jakbym był już mistrzem świata