19 KWI / Boks

Zimnoch przed Grantem: nauczyłem się pokonywać takich kolosów